Afspraken

Raadpleging enkel na afspraak online of via tel 056 72 39 51

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, gelieve rekening te houden met volgende aanwijzingen:

 1. één afspraak per persoon; voor meerdere personen, meerdere afspraken maken.
 2. probeer op tijd te komen.
 3. annuleren minimum één uur vooraf.
 4. voor uitgebreide onderzoeken; bvb voor levensverzekeringsonderzoek, gelieve 2 afspraken te boeken.
 5. dringende raadplegingen waarvoor geen plaats meer is in het afsprakenschema, kunnen via telefonisch overleg ingepast worden.

Vriestherapie van huidletsels met vloeibare stikstof:

Niet elke week is de vloeibare stikstof beschikbaar, best telefonisch informeren vooraf.

Huisbezoeken:

Enkel telefonisch aan te vragen (056 72 39 51) liefst voor 11u.
Kom zoveel als mogelijk naar de praktijk.
Opvragen van onderzoeksresultaten:
Bellen kan hiervoor tussen 19u30 en 20u op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag;
op donderdag tussen 18u30 en 19u.
Voor uitgebreid advies best een afspraak maken.

Wachtdienst huisartsen:

Bij afwezigheid ‘s nachts en tijdens het weekend is de huisarts met wachtdienst te bereiken op het tel.nr. 1733
Bij levensbedreigende situaties : algemeen noodnummer: 112
Wachtdiensten en nuttige telefoonnummers:

 • Apothekers:0903 99 000
 • Huisartsen: 1733
 • Tandartsen: 0903 399 69
 • Ambulante drugzorg Waregem: 056 60 86 60
 • Anonieme alcoholisten: 03 239 14 15
 • Antigifcentrum: 070 245 245
 • AZGroeninge Kortrijk: 056 63 63 63
 • Child Focus: 116000
 • OLV van Lourdes ziekenhuis Waregem: 056 62 31 11
 • OCMW Waregem: 056 62 98 11
 • Politiezone Mira: 056 62 67 00 – dringende hulp: 101
 • Rode Kruis Vlaanderen: 105
 • Tele-onthaal: 106
 • Zelfmoordlijn: 1813